Termenii și condițiile de utilizare a site-ului


1. Termeni generali

Site-ul top-media.ro, este administrat de S.C. TOP MEDIA PRODCOM SRL, denumită în continuare TOP MEDIA PRODCOM, cu sediul social în B-dul Milcov Nr. 50, Bl J1, parter, Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/1481/2013, având Codul Unic de Inregistrare RO32557507.

Utilizarea site-ului ca vizitator, trimiterea de cereri de informare prin formularul din pagina CONTACT de pe site presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din aceasta.

Scopul site-ului este informarea vizitatorilor asupra serviciilor oferite și a informațiilor despre companie, fără a fi necesar crearea unui cont. Orice utilizare în alt scop nu este permisă.

TOP MEDIA PRODCOM poate aduce la orice moment modificări asupra conținutului site-ului, modificări de structură și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil și fără vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemenea, TOP MEDIA PRODCOM poate limita accesul la anumite părți din site, la anumite faciliăți din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări.

2. Servicii și produse

Lista serviciilor și produselor oferite de către TOP MEDIA PRODCOM le regăsiți în pagina CE OFERIM din site.
TOP MEDIA PRODCOM se angajează să afișeze corect pe site lista serviciilor și a produselor oferite. Totuși mai pot apărea erori de sistem în afisarea atât a listei de servicii cât și a listei de produse afișate pe site. Dacă întâmpinați astfel de neconcordanțe, vă rugăm să le sesizați la unul din numerele de telefon afișate pe site, sau să ne scrieți pe adresa office@top-media.ro.

2.1. Condiții generale de vânzare

Comenzile plasate către Top Media Prodcom sunt facturate către beneficiar și se supun condițiilor generale enumarate mai jos sau stabilite particularizat în cadrul unui contract de livrare negociat cu beneficiarul.

Produsele comandate către și, respectiv, livrate de către Top Media Prodcom sunt garantate calitativ. În cazul constatării unor defecte de fabricaţie, la livrarea mărfii sau în decursul termenului de garanție*, acestea vor fi reparate sau, după caz, schimbate. Termenul de remediere este între 2 şi 15 zile lucrătoare în funcţie de situaţie. Intervenţiile neautorizate asupra produselor duc la anularea garanţiei. Termenul de garanţie este diferentiat pe grupe de produse și servicii. Termenul de garanție poate fi negociat cu beneficiarul. Implict, termenul de garanție este de 12 luni dacă nu a fost precizat în clar pe factură sau contractul de livrare.

Marfa contractată va fi livrată în termenul convenit cu beneficiarul. Preţul pentru marfa contractată se stabilește individualizat pentru fiecare comandă, specificul activității Top Media Prodcom fiind executarea de produse și servicii personalizate / unicate / serie iar condițiile de avans și de plată sunt, de asemenea, negociabile după caz. Avansul perceput este de 50% iar diferența trebuie plătită la livrare, dacă părțile nu au convenit altfel.

Top Media Prodcom nu este responsabilă de taxele suplimentare şi formalităţile privind alte aspecte ale lucarilor (ex.: proiecte, autorizații, impozite și taxe etc.), altele decât cele specificate clar în contractele de livare. Top Media Prodcom se angajează explicit exclusiv la livrarea unor produse și servicii*.

Recepţia mărfii, calitativ şi cantitativ, se face de către cumpărător la sediul vânzatorului Top Media Prodcom sau, după caz, la cel al beneficiarului. După întocmirea actului de recepţie (factură / proces verbal), răspunderea trece în sarcina beneficiarului. Receptionarea bunurilor și / sau a documentelor aferente constituie acceptarea tuturor condițiilor standard sau special convenite de către beneficiar. Chiar și în absența unui document special de garanție, produsele livrate sunt acoperite de garanția specifică sau standard cu condiția prezentării unui document justificativ (bon / factură / contract / proces verbal).

Beneficiarul are obligația, unde este cazul în perioada de garanție, de a anunța imediat orice neconformitate sau deteriorare asupra produselor care ar putea cauza daune sau pericol, încă de la aparţia problemelor. Beneficiarul este responsabil, după expirarea termenului de garanţie, de întreţinerea periodică şi efectuarea inspecţiilor de siguranţă unde este cazul. Orice intervenţie asupra produselor livrate sau a zonelor adiacente acestora trebuie să aibă avizul scris al vânzătorului, în caz contrar se pierde garanţia și responsabilitatea acestuia, după caz. Cazurile de forţă majoră (cutremure, inundaţii, incendii, furtuni violente etc.) exonerează de răspundere. Beneficiarul are obligaţia de a specifica la lansarea comenzii condiţiile de utilizare şi orice informaţii care impun soluţii tehnice diferite de cele proiectate pentru condiţii uzuale.

Produsele livrate rămân în proprietatea firmei Top Media Prodcom până la achitarea lor integrală. Top Media Prodcom îşi rezervă dreptul de a marca produsele şi serviciile furnizate cu excepţia cazurilor când părţile stabilesc de comun acord altfel. În cazul nerespectării termenelor de plată prevăzute de comun acord la articolul 5, firma Top Media Prodcom îşi rezervă dreptul de a-şi recupera produsele fără a-şi creea obligaţia de a returna sumele parţial achitate de către beneficiar. Penalităţile de întârziere sunt de 1% pe zi, atât pentru livrare cât şi pentru neplata la termen. Dacă beneficiarul nu ridică şi respectiv achită produsele la termenul convenit, în termen de 7 zile de la data transmiterii unei adrese către beneficiar, Top Media Prodcom este exonerat de orice răspundere şi obligaţie. Beneficiarul este responsabil pentru orice taxe, impozite şi alte cheltuieli pe care marfa le implică după livrare, altele decât cele specificate în prezentul contract.

Eventualele litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluţionate de către instanţele de judecată române competente din mun. Galaţi. Beneficiarul este obligat să respecte acesta jurisdicție.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să solicitați informații la office@top-media.ro

3. Confidențialitatea și protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice TOP MEDIA PRODCOM are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

TOP MEDIA PRODCOM se conformează și REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

3.1 Cadru legal

Politica de confidențialitate OPTICAS reflectă prevederile legale în vigoare. Persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către noi au următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, în ce scop se prelucrează datele, cui le-ar putea dezvălui, obligația furnizării datelor;
 • dreptul de acces la date (furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuită);
 • dreptul de intervenție (persoana vizată poate cere rectificarea, actualizarea, ștergerea sau anonimizarea datelor personale);
 • dreptul de opoziție (puteți cere operatorului să nu vă prelucreze datele în scop de marketing);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului);
 • dreptul de a face plângere la autoritatea națională de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro);
 • dreptul de a se adresa justiției.

3.2 Date solicitate

TOP MEDIA PRODCOM solicită vizitatorilor numai dacă aceștia folosesc în mod voluntar formularul de contact din pagina CONTACT următoarele date cu caracter personal:
– Nume
– Email

Ca atare, temeiul legal pentru colectare este reprezentat de „programare pentru oferirea de servicii și/sau oferirea de informații referitoare la serviciile oferite”.

3.3 Utilizarea datelor solicitate

Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în urmatoarele scopuri:

 • programare pentru oferirea serviciului/serviciilor solicitate de către vizitator;
 • oferirea de informații asupra serviciului/serviciilor solicitate de către vizitator;
 • înștiințări importante pentru clienți;
 • comunicări comerciale (doar cu acordul clientului).

Datele colectate nu vor fi cedate, vândute sau incredințate vreo unei terțe părți decât acolo unde acest lucru este impus de existența unei obligații legale.

3.4 Controlul accesului și securitate

Din motive de securitate, datele clienților nu pot fi accesate direct decât de către reprezentanții TOP MEDIA PRODCOM. La cerere, vizitatorii pot fi informați cu privire la, respectiv pot solicita actualizarea datelor cu caracter personal în mod gratuit.

Protecția datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.

3.5. Declarația de consimțământ

În cazul utilizării formularului din pagina CONTACT a site-ului, sunt de acord ca TOP MEDIA PRODCOM să proceseze/stocheze/modifice/editeze datele mele personale (nume, adresa de email) în următoarele scopuri: programare și/sau furnizarea de informații referitoare la serviciile oferite prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului sau al platformelor de social media.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea/stocarea/modificarea/editarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către TOP MEDIA PRODCOM sau prin transmiterea unui e-mail către office@top-media.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).
Prin bifarea căsuței „I-mi dau consimțământul explicit …” din pagina CONTACT am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

3.6. Cum pot sa imi sterg datele mele?

Trimiteți un email la adresa office@top-media.ro cu opțiunea de ‘Stergere date’ și specificați numele și adresa de email care doriți să fie ștearsă din baza de date.

Ce sunt Cookie-urile și la ce folosesc?
Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni, care este salvat la solicitarea serverului de internet către browserul de internet care rulează pe terminalul unui utilizator. Cookie-ul este complet pasiv, nu conține programe software de nici un fel, nu poate accesa hard diskul dvs., NU este un virus sau spyware.

Coockie-urile folosesc la memorarea opțiunilor unui utilizator, atunci când navighează pe un site de internet. Să presupunem că pe site-ul nostru navighează doi utilizatori simultan. Cu ajutorul cookie-urilor și sesiunilor, noi ne asigurăm de exemplu că fiecare utilizator vede doar produsele sale, nu și pe ale celuilalt. De asemenea cookie-urile instalate de browser pe terminalul utilizatorului, rețin preferințele de navigare pe site-ul nostru, ca să poată oferi o experiență mai bună pentru clienții care revin pe site. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică datele personale ale utilizatorilor de internet.

Ștergerea Cookie-urilor. Browserul de internet utilizat, cum ar fi Chrome, Firefox, IE, etc., este setat implicit să accepte coockie, ca să poată funcționa normal site-urile. Există setări la fiecare browser, de ștergere și blocare a cookie-urilor, dar acestea afectează funcționarea normală a site-urilor și în special a magazinelor online.

Probleme de securitate. Cookie-urile nu sunt viruși, dar pot fi folosite de viruși, deci este bine să aveți atât browserele, cțt și programul antivirus care rulează pe calculator updatate la zi.

Menționăm că site-ul top-media.ro pe care îl utilizați acum este sigur în materie de cookie-uri, nu utilizăm cookie-uri, iar pentru verificare se poate accesa http://www.cookie-checker.com/.

5. Dispoziții finale

Ne rezervăm dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Orice litigiu aparut între vizitatori și TOP MEDIA PRODCOM va fi rezolvat prin cale amiabilă. Dacă aveți probleme legate de un serviciu, de o informație, sau de orice altă natură, ne puteți trimite email sau sună la numerele de telefon menționate la pagina de contact.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.

Versiune GDPR: 1.0.
Data: 24 Mai 2018.