TOP MEDIA PRODCOM

Productie publicitara, ATL & BTL

Indoor, Outdoor, Prelucrari & Servicii, Tipar, Tampo & Serigrafie, Design & DTP

 

Conditii generale de vanzare

Comenzile plasate catre Top Media Prodcom sunt facturate catre beneficiar si se supun conditiilor generale enumarate mai jos sau stabilite particularizat in cadrul unui contract de livrare negociat cu beneficiarul.
Produsele comandate catre si, respectiv, livrate de catre Top Media Prodcom sunt garantate calitativ. În cazul constatării unor defecte de fabricaţie, la livrarea mărfii sau în decursul termenului de garantie*, acestea vor fi reparate sau, după caz, schimbate. Termenul de remediere este între 2 şi 15 zile lucrătoare în funcţie de situaţie. Intervenţiile neautorizate asupra produselor duc la anularea garanţiei. Termenul de garanţie este diferentiat pe grupe de produse si servicii. Termenul de garantie poate fi negociat cu beneficiarul. Implict, termenul de garantie este de 12 luni daca nu a fost precizat in clar pe factura sau contractul de livrare.
Marfa contractată va fi livrată în termenul convenit cu beneficiarul. Preţul pentru marfa contractata se stabileste individualizat pentru fiecare comanda, specificul activitatii Top Media Prodcom fiind executarea de produse si servicii personalizate / unicate / serie iar conditiile de avans si de plata sunt, de asemenea, negociabile dupa caz. Avansul perceput este de 50% iar diferenta trebuie platita la livrare, daca partile nu au convenit altfel.
Top Media Prodcom nu este responsabila de taxele suplimentare şi formalităţile privind alte aspecte ale lucarilor (ex.: proiecte, autorizatii, impozite si taxe etc.), altele decat cele specificate clar in contractele de livare. Top Media Prodcom se angajeaza explicit exclusiv la livrarea unor produse si servicii*.
Recepţia mărfii, calitativ şi cantitativ, se face de către cumpărător la sediul vânzatorului Top Media Prodcom sau, după caz, la cel al beneficiarului. După întocmirea actului de recepţie (factură / proces verbal), răspunderea trece în sarcina beneficiarului. Receptionarea bunurilor si / sau a documentelor aferente constituie acceptarea tuturor conditiilor standard sau special convenite de catre beneficiar. Chiar si in absenta unui document special de garantie, produsele livrate sunt acoperite de garantia specifica sau standard cu conditia prezentarii unui document justificativ (bon / factura / contract / proces verbal).
Beneficiarul are obligaţia, unde este cazul în perioada de garanţie, de a anunţa imediat orice neconformitate sau deteriorare asupra produselor care ar putea cauza daune sau pericol, încă de la aparţia problemelor. Beneficiarul este responsabil, după expirarea termenului de garanţie, de întreţinerea periodică şi efectuarea inspecţiilor de siguranţă unde este cazul. Orice intervenţie asupra produselor livrate sau a zonelor adiacente acestora trebuie să aibă avizul scris al vânzătorului, în caz contrar se pierde garanţia si responsabilitatea acestuia, după caz. Cazurile de forţă majoră (cutremure, inundaţii, incendii, furtuni violente etc.) exonerează de răspundere. Beneficiarul are obligaţia de a specifica la lansarea comenzii condiţiile de utilizare şi orice informaţii care impun soluţii tehnice diferite de cele proiectate pentru condiţii uzuale. Produsele livrate rămân în proprietatea firmei Top Media Prodcom până la achitarea lor integrală. Top Media Prodcom îşi rezervă dreptul de a marca produsele şi serviciile furnizate cu excepţia cazurilor când părţile stabilesc de comun acord altfel. În cazul nerespectării termenelor de plată prevăzute de comun acord la articolul 5, firma Top Media Prodcom îşi rezervă dreptul de a-şi recupera produsele fără a-şi creea obligaţia de a returna sumele parţial achitate de către beneficiar. Penalităţile de întârziere sunt de 1% pe zi, atât pentru livrare cât şi pentru neplata la termen. Dacă beneficiarul nu ridică şi respectiv achită produsele la termenul convenit, în termen de 7 zile de la data transmiterii unei adrese către beneficiar, Top Media Prodcom este exonerat de orice răspundere şi obligaţie. Beneficiarul este responsabil pentru orice taxe, impozite şi alte cheltuieli pe care marfa le implică după livrare, altele decât cele specificate în prezentul contract.
Eventualele litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluţionate de către instanţele de judecată române competente din mun. Galaţi. Beneficiarul este obligat sa respecte acesta jurisdictie.
Pentru orice intrebari sau nelamuriri, nu ezitati sa solicitati informatii la office@top-media.ro

Adresa


Bd. Milcov Nr. 50 Bl. J1 Parter, Galați 800528

Telefon